Czy Marek Kuchciński poseł PIS jest bezkarnym pedofilem chronionym przez Jarosława Kaczyńskiego?


Czy Marek Kuchciński poseł PIS jest bezkarnym pedofilem chronionym przez Jarosława Kaczyńskiego?

 

rap
Bezkarny pedofil Kuchciński kryty przez żyda i pedała Kaczyńskiego M14 Studia Slavica et…

 Stan David Ligoń  Journalist

Jeżeli szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Pan Ernest Bejda przyjął 16 maja 2018 r. do wiadomości raport służbowy Agenta specjalnego pozostającego do dyspozycji szefa CBA, w którym został poinformowany na piśmie (vide: zał.1.)

o nagraniu „video z politykiem Prawa i Sprawiedliwości, na którym polityk ten dokonuje obcowania płciowego oraz innych czynności seksualnych z nieletnią kobietą, prawdopodobnie Ukrainką, zatrudnioną w jednej z agencji towarzyskich na Podkarpaciu”, to należy przypuszczać, że pedofil wspomniany, robiący m.in. za polityka PiS, małżonka poza tym, ojca rodziny itd. nie przebywa już na wolności, ani nie jest już niemoralnym członkiem partii kierowanej przez Jarosława Kaczyńskiego w sposób nie dopuszczający głosu sprzeciwu, innego od narzucanego totalnie (wszystko, wszystkim) głosu prezesa sitwy antydemokratycznej, apodyktycznego, dyktatorskiego głosu Ojca Chrzestnego rodziny mafijnej odwołującej się do patronackiego systemu starożytnego Rzymu.

To należy też wnioskować, wychodząc z przyjętego założenia, iż przebywa także w areszcie asystent posła Matusiewicza, który wyszedł z nikczemną dla postronnych ofertą korupcyjną w stosunku do agenta CBA (Wojciech Janik?) przesłuchanego potem przez Zespół śledczy ds. Zagrożeń Bezpieczeństwa Państwa z udziałem posła Siemoniaka na filmie (patrz wideo, zał. 2 https://vk.com/video467751157_456239159, pięścią zaciskającego sobie usta z przejęcia widocznego, wrażenia i na znak niemocy czytelny dla tych, którzy mają oczy ku patrzeniu na wideo, zawieszone tymczasem dla pewności na serwerze w Rosji, również ku nauce czytania mowy ciała.

 

Szefem CBA lub zastępcą Szefa CBA może być osoba, która m.in. „wykazuje nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną” https://cba.gov.pl/pl/o-cba/kierownictwo/353,kierownictwo.html a zatem należy mniemać, iż niezwłocznie po 16 maja 2018 r. i po osobistym potwierdzeniu zgodności z prawdą zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa pedofilii (przed 15 miesiącami) na Podkarpaciu, szef CBA dopilnował stosownego zawiadomienia przez CBA Prokuratura Krajowego, Pana Bogdana Swiączkowskiego o szczególnie szkodliwym z punktu widzenia społecznego naruszeniu prawa: „Art. 200. Obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny https://www.arslege.pl/obcowanie-plciowe-z-osoba-maloletnia-lub-doprowadzenie-jej-do-poddania-sie-czynnosciom-seksualnym/k1/a234/

 

Tak samo należy mniemać, iż Prokurator Krajowy Bogdan Swiączkowski niezwłocznie wszczął dochodzenie w sprawie obcowania płciowego z osobą niepełnoletnią przez Marszałka Sejmu, Marka Kuchcińskiego, o którym Prokurator Krajowy nie mógł niestety powiedzieć, że wykazał się „nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną” obcując płciowo i „dopuszczając się innych czynności seksualnych z nieletnią kobietą, prawdopodobnie Ukrainką, zatrudnioną w jednej z agencji towarzyskich na Podkarpaciu”, w konkretnym hotelu.

 

Należy mniemać, że Prokurator Generalny RP został poinformowany przez Prokuratora Krajowego o pedofilu robiącym za Marszałka Sejmu RP, który innym posłom surowo wlepia kary porządkowe(sam Nitras, poseł  40, czy 60 tys. w sumie dostał lekką ręką za tzw. zwiszenrufy, łagodną, aby nie powiedzieć pieszczotliwą dłonią Marka Kuchcińskiego, dobrą dla Jarosława Kaczyńskiego całkowicie bezpodstawnie nazywających obraźliwym słowem „kanalie” wszystkich posłów opozycji; należy mniemać, iż prezes rządzącej koalicji, Jarosław Kaczyński poinformowany został przez premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że Sprawa z Agencjami Towarzyskimi na Podbeskidziu i z Klubem Masaży Erotycznych na Piaskach w Czeladzi dosięgła biurka Ministra Sprawiedliwości i nie obejdzie się bez dymisji rządu Morawieckiego, który narzucił Prezydentowi Andrzejowi Dudzie termin wyborów do Sejmu na 13 października 2018.

marek-kuchcinski

Marek Kuchciński – Poseł (PIS) na Sejm Data i miejsce urodzenia: 9 sierpnia 1955 64 lata, Przemyśl Żona: Dorota Kuchcińska Wykształcenie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Partia: Prawo i Sprawiedliwość Urząd: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej od 2015

Zasada domniemania dobrej wiary (praesumptio boni viri, łac.) nie znalazła niestety miejsca we wydanym 1986 r. (za czasów generałów: Janiszewskiego z GRU, prowadzonego przez panią Basię Skrzypek ze Spółki Srebrna Kaczyńskiego, gen. Kiszczaka, gen. Jaruzelskiego i gen. Milewskiego, zastępcy Jaruzelskiego na stanowisku I Sekretarza PZPR; nie wiadomo zatem, czy rodzina z Milewska-Duda, Panią Matką Prezydenta RP, czy tylko przypadkowa zbieżność żydoskich nazwisk), nie została zamieszczona pośród innych haseł wydanego we Warszawie pod red. Witolda Wołodkiewicza w nakładzie 30 tys. egzemplarzy słownika encyklopedycznego PRAWO RZYMSKIE, nakładem wydawnictwa Wiedza Powszechna, ISBN 83-214-0562-2.

 

Ze względu na poczynione powyżej uwagi nie może być w Polsce mowy o żadnym spisku antypaństwowym, o przestępczym porozumieniu, mafijnym układzie wymienionych osób, o bandyckiej zmowie nikczemnych szurków i szubrawców, którzy w koalicji i zmowie z innymi z Magdalenki mieli zadanie wysłania do Brukseli ekipy najbardziej wątpliwych moralnie osobników, jaką tylko pani Basia Skrzypek z GRU, prowadząca gen. Janiszewskiego i Jarosława Kaczyńskiego ze Spółką Srebrna, mogła sobie wyobrazić w najbardziej słodkim śnie przed zabetonowaniem status quo wynikiem jesiennych wyborów AD 2019 do Sejmu i Senatu RP, w których Marek Kuchciński dostanie na Podkarpaciu 550 tys. głosów, ażeby Szydło było głupio za składanie niepewnych zeznań w sprawie wszystkich wypadków samochodowych jej ekipy (w Izraelu, Oświęcimiu, pod Poznaniem po drodze od ojca Rydzyka na imieniny Jarosława K. etc.). A ksiądz Rafał Sawicz, Członek Zarządu Spółki Srebrna na posadzie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku obsadzony przez Adamowicza jeszcze przed skremowaniem, powróci cudem po wszystkim na Ojczyzny Łono, na białym kasztanku, czy Wzgórzu Łonowym Podkarpacia.

 

Listopad, smutna dla Polaków pora, po wyborach premier Morawiecki wdroży Dyrektywę Senatu USA 447 i zacznie się zgrzytanie zębów przez żydostwo krajowe na żydostwo amerykańskie, Johny Daniels dopilnuje, Jarosław Kaczyński wygłosi w Ogrodzie Zoologicznym we Warszawie  Pean na ku Glorii państwa Izraela. W Tel Awiwie odbędzie się drugie czytanie projektu uchwały Sejmu Międzymorza POLON o daninie solidarnościowej.

 

Armagedon, koniec świata Polaków i Katolików po Myśli Normana Daviesa, który w Dziele Boże Igrzysko przygotował grunt w Polsce pod miliony imigrantów i społeczeństwo multikulti: ” „Ci, którzy sobie wyobrażają, że Polacy, czy też kultura polska, są w jakimś sensie „rodzime” dla ziem polskich, mylą się tak samo, jak ci, którzy sądzą, że Europa jest pierwotną ojczyzną Europejczyków. Szukają rozkwitłych współczesnych kwiatów w pozbawionych etykietek paczuszkach wymieszanych ze sobą prehistorycznych nasion. Próby szukania Polaków w VIII i IX w. są równie anachroniczne i równie bezsensowne co próby szukania Anglików w czasach Hengista i Horsy. Ostatecznie przodkowie wszystkich z nas byli mieszańcami i imigrantami” s. 67. Boże Igrzysko historia Polski, von Norman Davies, przekład autoryzowany Elżbieta Tabakowska Wydawnictwo ZNAK Kraków 2000. Książka zalecana przez Ministra Edukacji Narodowej do użydku szkolnego i wpisana do zestawu książek pomocniczych do nauczania historii na poziomie szkoły średniej. Nr w zestawie 124/92. Oczywiście, że zgłaszam w tym miejscu sprzeciw przeciwko decyzji Ministra z 1992 r o narzuceniu dzieciom polskim lektury angielskiego żyda, który książkę swoją zadedykował „Danielowi, aby mógł poznać i pokochać kraj, w którym się urodził (jeśli zechce).” S.5.

 

Ponieważ miłość prawdziwa nie polega na pedofilskim dokazywaniu z prostytutkami! Ani na tym, że Daniel, czy Dawid sobie Roksolankę upodoba, ale na tym polega miłość głęboka i piękna, wielka w życiu realnym i w literaturze światowej, iż jest obiektywna, nie do zaprzeczenia przez kogokolwiek. Miłość jest dobrem obiektywnie istniejącym, przechadzającym się w niedzielę po Parku Zdrojowym, zatopiona w myślach zdrowych na ławeczce. Nie zależy od egoistycznego podejścia subiektu; czy mu się zechce pokochać? Kraj, Ojczyznę… O nie, drogi Panie Davies. Nie jesteśmy wszyscy mieszańcami i imigrantami. Jesteśmy Jedną, Wielką i Nowoczesną Wspólnotą Narodu, ponad głupimi żydobiskupami ze skurwionego ostatnio w Magdalence Episkopatu Polski,; za Judaszowe srebrniki sprzedały dranie (Wojtyła z Glempem, Hejmo, Dziwisz) Katolicki i Nowoczesny Naród Polski dla orgazmu osiągniętego przez pedofila homoseksualnego Paetza i Wesołowskiego, nie osądzonych przez żaden sąd kościelny. To, jaki to jest Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej? Czyj? Kogo? Czyja jest Polska, pytał z mównicy sejmowej fałszywy opozycjonista, wódz Solidarności Walczącej, który musiał przecież wiedzieć, że nie jest Ojczyzna Polaków żadną własnością tajnych służb żydokomunistycznych, GRU, SB, WSI, Mosadu, MI6, że nie jest żadnym „Bożym Igrzyskiem” wolnomularzy rytu szkockiego, Grupy Windsor Lecha Kaczyńskiego, Loży Wielkiego Londynu.

 

Polska, jak pociąg długi ze Szczecina do Przemyśla i szeroka, jak Widnokrąg Młodych, jest obiektywnie Dobrem Wspólnym Polaków z Przemyśla i z Jarosławia, ze Siewierza i Sycowa, z Góry Kalwarii i Chicago. Dlatego należy mniemać i dochodzić swojego w Prawdzie i w zgodzie z obowiązującym prawem. Aby odeszli z życia publicznego ci, którzy od dziesięcioleci żyją kosztem Narodu Polskiego nie wykazując nieskazitelnej postawy moralnej, obywatelskiej i patriotycznej.

Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

https://www.podomatic.com/podcasts/mysowa/episodes/2019-08-13T21_40_33-07_00

https://www.goldenline.pl/grupy/Zainteresowania/mowa-ciala/bezkarny-pedofil-kuchcinski-kryty-przez-zyda-i-pedala-kaczynskiego-m14-studia-slavica-et-khazarica-fascynacja,3866398/

Agent zeznaje: Scena była obżydliwa. Według mojej wiedzy to był marszałek Kuchciński

https://vk.com/video467751157_456239159

Komisja: „Co pan widział na tej taśmie, panie doktorze i kto tam jest?”.

Wojciech Janik, agent CBA: „…ta taśma pochodziła z jednego z domów publicznych, czy też hoteli, na pewno spod Karpacia. Na taśmie jest sekwencja filmu, począwszy od wejścia dwóch osób do pokoju, przez scenę rozbierania się tych osób, poprzez akt seksualny. Natomiast według mojej wiedzy, na tej taśmie był Marszałek Sejmu”.

Komisja: „Obecny Marszałek Sejmu? Marek Kuchciński?”.

Wojciech Janik, agent CBA: „Oczywiście”.

Komisja: „Skąd ma pan wiedzę, że tam była czternastoletnia dziewczyna?”.

Wojciech Janik, agent CBA: „…tę wiedzę przekazało mi osobowe źródło”.

https://ytcropper.com/cropped/jO5d51fe56a4632

https://vk.com/photo467751157_457241751

 

źródło: https://www.goldenline.pl/grupy/Zainteresowania/mowa-ciala/bezkarny-pedofil-kuchcinski-kryty-przez-zyda-i-pedala-kaczynskiego-m14-studia-slavica-et-khazarica-fascynacja,3866398/

6 myśli w temacie “Czy Marek Kuchciński poseł PIS jest bezkarnym pedofilem chronionym przez Jarosława Kaczyńskiego?

 1. Pomocniczość w czynach przestępczych, poprzez zaniechanie stosownych działań osób prywatnych i publicznych, oraz urzędów państwowych właściwych do ich ścigania w Polsce, świadczy o przestępczym działaniu tych osób i urzędów.

  Tylko kto miałby odwagę na formalne zgłoszenie czynu przestępczego dokonanego przez osoby rządzące Państwem Polskim, nie mówiąc już o jakimkolwiek prokuratorze, tak zdesperowanym że przygotowałby akt oskarżenia wobec tych wszystkich którzy wiedzę o przestępstwie posiadali a do tej pory nic nie uczynili aby zachować się honorowo, lub jeżeli tego honoru nie posiadają postąpić zgodnie z prawem Ustawy Zasadniczej.

  O sprawie prawdopodobnego czynu pedofilskiego Pana Marka Kuchcińskiego jest wiadomym już od ponad roku i …nic.

  Przecież już wcześniej Pan Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wiedział, że pedofilskie nagrania filmowe z jego udziałem są w posiadaniu obcych służb agresywnie i wrogo nastawionych do Polski.

  Czy był szantażowany przez te obce służby i dlatego przetrzymywał w „zamrażalce sejmowej” niekorzystne dla tych obcych służb projekty ustaw przez cały okres swojego marszałkowania?

  Gdzie kończy się głupota, a gdzie zaczyna się ZDRADA PAŃSTWA?

  Polubienie

 2. Pingback: Czy Marek Kuchciński poseł PIS jest bezkarnym pedofilem chronionym przez Jarosława Kaczyńskiego? | Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego – komp13

 3. Cięźka choroba. Ciekawe kiedy w końcu zakwalifikują psychiatrzy antysemityzm jako wyjątkowo agresywną forme schizofrenii paranoidalnej i znajdzie on swe miejsce w DSM IV ?

  Polubienie

 4. Pingback: URL

 5. To jest tak napisane, że mimo słusznych i przekonujących treści wątroba wywraca mi się do góry nogami. Zdania już nie tyle wielokrotnie złożone, co piętrowo złożone i z przybudówkami. I „należy mniemać” jak natręctwo słowne. Litości… Jak się pisze o temacie tak ważnym i poważnym, to należałoby jednak unikać własnych dewiacji lingwistycznych 😦 dla dobra sprawy, aby lektura pozwoliła się skupić na meritum, a nie na pozornie erudycyjnych wygibasach autora.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s