Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy wyłącznie do Narodu Polskiego.

Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy wyłącznie do Narodu Polskiego.

comment_iyVe41mCGaemSUEq8hpj3yMPKIfVnKNy

P O D S T A W A   P R A W N A

(…) my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy,  sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, (…) w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa  (…)

  1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
  2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm

Czytaj dalej

Narodowy Front Polski

(pierwotny artykuł został usunięty)

W tym miejscu znajdował się artykuł promujący wydarzenie, którego celem było w założeniach zjednoczenie Polaków dla celów ratowania naszej odrębności w sferze kultury i dziedzictwa wiary katolickiej.

Czas zweryfikował właściwe intencje inicjatorów tego wydarzenia. Z przykrością stwierdzam, że osoby uzurpujące sobie prawo do aspołecznego dyktatu, przejęły inicjatywę i doprowadziły do „upodlenia” tej tak cennej dla każdego Polaka idei.

Zdecydowanie nie polecam angażowanie się w sprawy prowadzone przez osoby będące właścicielami komercyjnego projektu, firmowanego niżej zamieszczonymi znakami graficznymi.