Kwestia żydowska w świetle nauki Kościoła Katolickiego.

Kwestia żydowska w świetle nauki Kościoła Katolickiego.

2

Rozdział z książki ks. dr Stanisława Trzeciaka:

TALMUD O GOJACH a kwestia żydowska w Polsce, Warszawa 1939

Za rabinem Thonem powtarzają stale żydzi i oddani im masoni, że „nie można być chrześcijaninem i równocześnie antysemitą w jednej osobie”. Co więcej posuwają się żydzi do tego, że Kapłanów Katolickich, wykazujących złość żydowską, odsądzają od katolicyzmu, a innych Kapłanów i wiernych chcą pouczać, jak mają postępować wobec żydów, jak mają żydów bronić, by pozostać prawdziwymi katolikami, bo tego wymaga nauka chrześcijańska o miłości bliźniego. Czytaj dalej