Reguła wzajemności – jako wykładnik zdrowia psychicznego wyborcy.

Reguła wzajemności – jako wykładnik zdrowia psychicznego wyborcy.

wzajemnosc-na-strone

Reguła wzajemności – jedna z najbardziej rozpowszechnionych reguł postępowania w znanych nam kulturach. Wymaga ona od człowieka, by za otrzymane od kogoś dobro (lub zło) odwdzięczył się w podobny sposób.

Reguła wzajemności – sprawia, że czujemy się zobligowani do odwzajemniania wyświadczonych nam przysług.

Reguła wzajemności – mówi, że ludzie są skłonni do odwzajemniania zachowań, z jakimi się spotykają.

Reguła wzajemności – mówi, że osoby, które się nam jakoś przysłużyły, mogą w zamian liczyć na przysługę z naszej strony.

Reguła wzajemności – jeden z podstawowych mechanizmów wywierania wpływu; budzi silne poczucie zobowiązania, potrzebę odwzajemnienia się tym samym dobrem (lub złem).

Czytaj dalej