W jakim kierunku zmierza Narodowy Front Polski?

W jakim kierunku zmierza Narodowy Front Polski?

nfp_2

Wypowiedzi i zachowania liderów Narodowego Frontu Polski stwarzają podejrzenia o zagrożeniu ze strony tych liderów, nie tylko dla umacniania, ale również jakiegokolwiek rozwoju tak obiecująco zapowiadanego działania wszystkich nurtów narodowo-patriotycznych w Polsce.

Obserwowane działania i zachowania liderów tego ruchu, stawiają pod znakiem zapytania słuszność dalszego propagowania i popularyzowania tej wspaniałej idei, w takim jak obecnie wydaniu osobowym jej liderów.

Do czasu wyjaśnienia niepokojących zachowań i działań liderów tego ruchu, wskazanym by było zachowanie szczególnej ostrożności przy podejmowaniu kluczowych decyzji w odniesieniu personalnego zaangażowania się w ten projekt.

Narodowy Front Polski

(pierwotny artykuł został usunięty)

W tym miejscu znajdował się artykuł promujący wydarzenie, którego celem było w założeniach zjednoczenie Polaków dla celów ratowania naszej odrębności w sferze kultury i dziedzictwa wiary katolickiej.

Czas zweryfikował właściwe intencje inicjatorów tego wydarzenia. Z przykrością stwierdzam, że osoby uzurpujące sobie prawo do aspołecznego dyktatu, przejęły inicjatywę i doprowadziły do „upodlenia” tej tak cennej dla każdego Polaka idei.

Zdecydowanie nie polecam angażowanie się w sprawy prowadzone przez osoby będące właścicielami komercyjnego projektu, firmowanego niżej zamieszczonymi znakami graficznymi.