POKÓJ I POJEDNANIE OWOCEM NAWRÓCENIA

POKÓJ I POJEDNANIE OWOCEM NAWRÓCENIA

indeks

Warszawska Gazeta 2 – 6 grudnia 2016 r.

KOMENTARZ TYGODNIA
Ks. Stanisław Małkowski
Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie – woła św. Jan Chrzciciel w Ewangelii na drugą niedzielę Adwentu 4 grudnia (Mt 3,2). Nawrócenie jest zmianą życiowej drogi, jest odwróceniem się od zła i zwróceniem się ku Bogu. Czytaj dalej

DOBRO CZERPAĆ ZE ŹRÓDŁA, IŚĆ POD PRĄD

Trwa pozorowane śledztwo w sprawie mordu na księdzu Jerzym, którego męczeństwo stało się wskutek zakłamania mordem założycielskim III RP.

Trwa pozorowane śledztwo w sprawie mordu na księdzu Jerzym, którego męczeństwo stało się wskutek zakłamania mordem założycielskim III RP.

Warszawska Gazeta 16 – 22września 2016 r.

KOMENTARZ TYGODNIA

Ks. Stanisław Małkowski

DOBRO CZERPAĆ ZE ŹRÓDŁA, IŚĆ POD PRĄD

W pierwszej niedzielnej lekcji 25 września Bóg ustami proroka Amosa mówi beztroskim i dufnym bogaczom: Biada wam, fałszywie śpiewacie oraz zapowiada: Zniknie krzykliwe grono hulaków (Am 6,1-7). Czytaj dalej