Rzekome głodówki żydowskich KOR-owców w kościele św. Krzyża w Warszawie.

 

a5