O niemożności zaufania Żydom.

O niemożności zaufania Żydom.

dzi

Ciężki żywot polskiego antysemity, czyli o niemożności zaufania Żydom. Studium przypadku.

Nieufność pewnej grupy ludzi wobec innej można postrzegać jako pierwotną, instynktowną reakcję organizmu społecznego na zetknięcie się z obcym, nieznanym, potencjalnie groźnym elementem. Utrzymywanie się tego stanu w sytuacji nieadekwatnej można by zatem traktować jako stan chorobowy. Choroba ta może, teoretycznie rzecz biorąc, dotknąć każdy naród, każde społeczeństwo. Czytaj dalej