Powolne gotowanie żaby

(za Małgorzatą Todd)

Ignorantia iuris nocet,

czyli o duraczeniu i cichym gotowaniu żab

Prezydent RP, doktor nauk prawnych Andrzej Duda, podpisał nową ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, która zawiera unormowania rażąco sprzeczne z Konstytucją RP oraz art. 508 Kodeksu cywilnego. Przepisy tej ustawy zezwalają na kradzież depozytów i środków inwestycyjnych (art. 201.1), pozbawiają prawa do sądu (art. 105.3) oraz zwalniają urzędników BFG z odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa (art.16). Jej podpisanie oznacza świadome łamanie podstawowych wolności obywatelskich oraz rujnowanie fundamentów polskiego systemu prawa. Jest to oczywisty dowód, że Polska przestała być państwem praworządnym.

Wprowadzenie tej ustawy w życie to groźny precedens otwierający drogę do legalizowania każdego innego bezprawia, bez liczenia się z jakimikolwiek zasadami prawa i elementarną sprawiedliwością. Czytaj dalej

Konie cenniejsze niż dzieci?

Sądząc po ilości podpisanych petycji na petycje.pl dla przeciętnego mieszkańca Polski los zakopiańskich koników z trasy na Morskie Oko jest ważniejszy niż los następnego pokolenia Polaków. Jesteśmy aż tak empatyczni wobec zwierząt czy już tak wytrenowani przez media w poprawności politycznej? Może to wynik nagłośnienia jednej sprawy i braku nagłośnienia drugiej? Być może. Ale jednak …

www.petycje.pl_2016-06-26

 

W nawiązaniu: o tym, że Prezydent Duda podpisał ustawę o przymusowych szczepieniach:Prezydent Duda powiernikiem koncernów szczepionkowych…