Psychopaci rządzą światem.


Psychopaci rządzą światem

+    Szczęść Boże, Państwu!                                            

Psychopatia jest chorobą umysłową, przytaczamy za 35. numerem pisma „Demokratischer Widerstand”, które zamieściło 30 stycznia 2021 r. skrócony artykuł psychoterapeuty holenderskiego Petera Stuurmana z pisma „GEZOND VERSTAND” (Zdrowy Rozsądek).

W tłumaczeniu na niemiecki Margreet Booij napotykamy wszak na stwierdzenia, które Niebopolityka Polska na emigracji politycznej w Niemczech (od 15. Dez 1982) nie może bez szkody dla nauki pominąć, dlatego stawia nie bezzasadnie przecież pod znakiem zapytania (odsyłając przy tym do tekstu pierwotnego, w celu rozwiania nasuwających się nauczaniu naszemu wątpliwości), albowiem należy jednak zakwestionować chociażby początkowe stwierdzenie (zawarte w tłumaczeniu na niemiecki, przejrzanym krytycznie przez redaktora Ulricha Miesa): „Psychopaten ohne die Kooperation geistig gesunden Menschen keinen Schaden anrichten könnten”/ „Psychopaci bez kooperacji (współpracy, współdziałania) zdrowych umysłowo ludzi nie mogą wyrządzić żadnych szkód.”

– Jak to nie mogą psychopaci wyrządzić w pojedynkę żadnych szkód? Zapytuje Zdrowy Rozsądek, który w literackiej Polszczyźnie przestrzega skutecznie: Wpuść wariata do Biura Politycznego, to atrament wypije! Daj brzytwę Wałęsie, to wpuści do Belwederu Kaczyńskich.


Czy dyktatorowi Chaplina, Hitlerowi, potrzebna była pomoc kogoś mądrego do podjęcia tak wielu szkodliwych dla Narodu Niemieckiego, zabójczych w skutkach decyzji? Takich, jak np. powstrzymanie Blietzkriegu? Zdradzieckie uniemożliwienie zakończenia II wojny światowej przez Wehrmacht pod Dunkierką? A może podszepnął innemu narodowo-socjalistycznemu psychopacie jakiś aliancki oficer prowadzący z ramienia tajnych służb żydomasonerii, które wysłały potem samolotem z tajną misją do Wielkiej Brytanii zastępcę Hitlera? Samolotem, jak potem na Placu Czerwonym wylądował w Moskwie z tajnym przesłaniem pokojowym wolnomularzy do obalenia muru Berlińskiego przez Wałęsę? Matthias Rust, uznany za sprawcę napadu na pielęgniarkę z nożem, niczym potem Greta Wagarowiczka ze Szwecji, poleciał sam z własnej, nie przymuszonej ochoty, egoistycznej, chorej woli, nie zainspirowany przez nikogo, nie zainscenizowany!. Jak fałszywego Górala Pitonia ze żydomasońskim pozdrowieniem Churchila rozczapierzonych paluchów nie posłała żadna Loża na Wschodzie Polin w czasach obecnego Intermarium do Judeopolonii Dudy Stratfor Friedmana z USA.

Jeżeli już w drugim akapicie artykułu mowa jest o tym, że ofiary psychopatów często nieświadomie wspomagają swoich oprawców, to nie wyklucza przecież ten fenomen świadomego wspierania przez osoby trzecie, w języku łacińskim takiego złego ducha określamy słowami: spiritus movens. Należałoby zatem raczej na początku rozważania .:.Sprawy dostrzec dwutorowość sprawczą Tematu wspierania psychopatów: 


1. Wspieranie nieświadome, przez bierne ofiary;
2. Wspieranie świadome, przez żydomasońską .:.Górę.

Cennym jest zauważenie w 3. akapicie, iż słowa psychopata używa się często jako wyzwiska w mowie potocznej, bez wskazania na chorobę psychiczną wskazywanego subiektu, figuranta. Z obrazkiem ulicznym psychopaty kojarzony jest najczęściej seryjny morderca lubieżny, Kuba Rozpruwacz, Jack the Ripper. Nic bardziej mylącego.

Najważniejszą oznaką psychopatii jest: BRAK SUMIENIA, które to SUMIENIE dla zdrowych umysłowo ludzi jest kompasem moralnym, busolą postępowania, duszą ludzką. Miłość, empatia, wstyd, zdolność do samooceny są właśnie częściami rdzenia psychicznie zdrowego człowieka, stanowią ziarno człowieczeństwa w każdym z nas. Ponieważ zaś psychopatom brakuje tak rozumianej duszy, nie znają granic moralnych, mówi wystarczająco akapit 4.

Rozwinięcia eksplikacji naszej, umiejscawiającej psychopatę w sic et nunc rzeczywistości obiektywnej drugiego roku CORONA COVID-19 Unii Europejskiej jest kolejne, sensowne stwierdzenie: „Da Psychopathen nicht lieben können, können sie sich auch nicht selbst lieben. Darum verachten alle Psychopathen sich selbst und sind davon überzeugt, dass andere sie ebenfals verachten, sobald diese ihre wahre Natur sehen”. Ponieważ psychopaci nie mogą kochać, nie mogą kochać także samych siebie. Dlatego pogardzają wszyscy psychopaci sobą samymi i są przekonani o tym, że inni nimi również pogardzają, jeżeli tylko postrzegają ich prawdziwą naturę”. https://vk.com/wall467751157_1138

Rozwinięcie, na które zgłosił zapotrzebowanie znajomy na fb Jan Świerk, n.b. wyrzucony zaraz zresztą ze znajomych za prostacką śmiałość na proseminarium postawienia pytania o kształt litery, odnosić będziemy w nauczaniu niniejszym do pogardliwego określenia posłów Sejmu słowem „kanalie” przez żyda i pedała, który był i jest przekonany, że wszyscy w polityce nim osobiście pogardzają, skoro on sam sobą pogardza mając na sumieniu 96 śmiertelnych ofiar psychopaty, który gardząc własnym bratem heteroseksualnym i jego małżonką, która znała bardzo dobrze bezdusznego szwagra, nakazał we fatalnej rozmowie telefonicznej, której zapisu fonograficznego domaga się dzisiaj (i słusznie z moralnego punktu widzenia!)  właściciel terytorialnej przestrzeni powietrznej, w której psychopata nakazał pogardzanej przezeń „kanalii” nieschodzenie 10 kwietnia 2010 r. z toru lądowania wyznaczonego amoralną busolą homoseksualisty.

Tymczasem rzeczywistość w rozwinięciu naszym jest pełna empatii i nabiera rumieńców, by tak rzec, w stosunku do innego homoseksualisty w polityce, Federalnego Ministra Zdrowia RFN, Jensa Spahna. Otóż dzisiaj, 1 lutego 2021, we Wigilię Matki Bożej Gromnicznej został zaproszony szczęśliwy (z partnerem homoseksualnym) nabywca willi za 4 mln EUR, przez telewizję Phoenix do współuczestniczenia w Dziele Moralnej Odnowy w Duchu COVID-19 niemieckiej firmy, koncernu, która przejęła swego czasu za kilkadziesiąt miliardów EUR całe szamba MONSANTO, jak nazwałby to psychopata Rydzyk, gdyby zamiast oglądania siebie bezkrytycznego w TV TRWAM, skorzystał z propozycji medialnej w języku kraju, w którym ponoć przebywał (a nie w Izraela Ziemi i nie na stypendium w USA!) po ucieczce za granicą ze zakonu Redemptorystów i po wystąpieniu tym samym, eo ipso ze świętego Kościoła Rzymskokatolickiego. Tu kliknij, obejrzyj żyda i pedała Spahna, którego nikt o zdrowych zmysłach nie obrzuca w Niemczech wyzwiskiem: psychopata!

„Osoby dotknięte antyspołecznym zaburzeniem osobowości mogą notorycznie popełniać przestępstwa, dlatego wielu psychologów zadaje sobie pytanie, czy powinny one odpowiadać za swoje czyny jak zwykli kryminaliści, czy należy zastosować dla nich „taryfę ulgową” z racji ich psychopatii, powiada Wikipedia:  Wielu prawników, broniąc swoich klientów w sądzie, stosuje linię obrony wykazującą, że przestępstwo nie zostało wykonane w pełni świadomie i wynika jedynie z zaburzenia psychicznego. Taki sposób rozumienia antyspołecznego zaburzenia osobowości może prowadzić do poważnych nadużyć: uniknięcia odpowiedzialności przestępców za swoje czyny, co dodatkowo może wzmocnić ich zachowania antyspołeczne”. https://pl.wikipedia.org/wiki/Osobowość_dyssocjalna
 

audio: https://www.mixcloud.com/sowafrankfurt/na-zdrowy-rozsadek-cb26-pandemia-psychozy-von-stefan-kosiewski-ssetkh-glosa-do-psychopathen-regieren/

Być może Kaczyński, Morawiecki i Glapiński nie powinni odpowiadać przed sądem, jak Mariusz Kamiński, którego prezydent-elekt, Andrzej Sebastian Duda musiał w końcu ułaskawić, jak pospolitego kryminalistę, aby mogły szurki dzisiaj popełniać przestępstwa jako psychopaci i socjopaci, którzy nawet nie muszą wiedzieć, czym się różni jedno zaburzenie osobowości od drugiego, bo niby jaki mieliby mieć w tym interes, by nabijać sobie kiepełę balastem wiedzy szubrawcom nieprzydatnej do niczego, nieużydecznej?

Zobacz też: makiawelizm jako doktryna polityczna. Makiawelizm (od nazwiska włoskiego filozofa Machiavellego) – cecha osobowości, polegająca m.in. na braku uczuć wyższych, instrumentalnym traktowaniu innych i chłodnych relacjach interpersonalnych. Osoby z tą cechą osobowości często manipulują innymi, chcąc osiągnąć zyski tylko dla siebie. Nie liczą się z potrzebami partnerów interakcji. Są nieufni i lekceważący.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Makiawelizm_(psychologia)

Dlatego jest świat rządzony przez psychopatów, konkluduje autor pracy po wskazaniu jeszcze na szereg aspektów nie podnoszonych tutaj ze względu na przyczynkarski charakter naszej glosy. ONI stwarzają sobie psychopatyczny świat, w którym nie ma miejsca na przyzwoitość i człowieczeństwo. Nie potrzebują prawdy, ponieważ w Nowym Porządku świata Psychopatów ma dominować kłamstwo. 

Niesamowite wideo profesora Bhakdiego!!!
1. Plandemia zakończona! https://t.co/ONdyEiZNtJ


NA ZDROWY ROZSADEK CB26 https://t.co/IqHTNhuWcl PANDEMIA PSYCHOZY von Stefan Kosiewski SSetKh Glosa do Psychopathen regieren die Welt von Peter Stuurman FO ME SOWA pic.twitter.com/Ul2kGOOtrx

— sowa (@sowa) February 1, 2021

Przesłanie Polaka i Katolika dla Miasta i Świata XXI w. zamyka się w konkluzji przytaczanego artykułu holenderskiego psychoterapeuty: Zdrowa Większość Ludzkości musi uczyć się, jak odzyskiwać kontrolę nad własnymi emocjami. Jak zapanować nad strachem i utrwalić w sobie pragnienie życia bezpiecznego i szczęśliwego.


Każdy i każda, która twierdzi (Angela Merkel i Ursula von der Leyen także), iż nie będzie już nigdy po „OPERACJI COVID-19” powrotu do życia normalnego, że po Jezuicie Bergoglio nie zostanie wybrany przez nikogo prawdziwy papież i Zastępca Chrystusa na Ziemi, każdy taki kłamca covidowy jest bezbożnym psychopatą.

Po herbacie dla takiego będzie zatem wtedy, kiedy zdrowa umysłowo większość ludzkości zostanie oświecona (po Myśli filozofów Oświecenia) nie na ezoterycznych warsztatach masonerii przekabacającej rzeczywistość, ale w pełnym świetle Słońca: Kłamca Covidowy jest nagi, to złoczyńca bez kultury osobistej, bezwstydny i bez sumienia, Ale nie jest taki nieszczęśnik psychiczny dla ludzkości bynajmniej kanalią, za jaką chciałby się uważać.

Z Panem Bogiem
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

we Wigilię dnia wpisanego do metryki mego brata, śp.