Posiadacze ludzi.


Posiadacze ludzi.

lud

w nawiązaniu do treści opublikowanej: https://marucha.wordpress.com/2017/12/31/wlasciciele-tego-swiata-cz-1/  ( https://rgrunholz.wordpress.com/2017/12/30/wlasciciele-tego-swiata-cz-1/ )

Yah said

To co obserwujemy na świecie to nie jest już kwestia „braku zwierzyny”. Fortuny i kontrola zbudowana przez właścicieli tego świta jest tak duża, że chyba jednak przestało ich bawić jej pomnażanie. W związku z tym ,stawianie tez o ekonomicznych przyczynach obecnych konfliktów wydaje się jednak pozbawione sensu.

Tak jak kolonie, XIX wieczni robotnicy i konsumenci XX wieku byli potrzebni do akumulacji kapitału, bo umożliwiali jego pomnażania poprzez odpowiednio handel, produkcję i konsumpcję tak ludzie w XXI wieku nie są potrzebni do niczego.

Widać to i w praktycznych teoriach zarządzania jak i w stosunku do zagadnień socjalnych, które są spychane na drugi plan. Dopóki ludzie byli potrzebni możnym tego świata stwarzano mniej lub bardziej udatne pozory humanitaryzmu. Zwróćmy uwagę na pokrętność teraźniejszości.
Godny poziom życia / Tak, ale w regionach, które w przyszłości będą wykorzystane do pewnych działań ( Chiny) w pozostałych celowe, stopniowe ograniczenie poziomu życia lub stwarzanie pozorów dostatku poprzez sprzedaż towarów o gorszej jakości.

W takim razie , skoro dalsze pomnażanie kapitału właścicieli tego świata nie bawi ( bo miedzy bajki trzeba włożyć stwierdzenia, że ktoś sobie wykombinował, że zarobi pieniądze na sprzedaży każdemu 3 litrów wody dziennie) to o co im właściwie chodzi.

Ciężko to zrozumieć patrząc na świat i politykę przez pryzmat tzw. demokracji której celem , jak sadza naiwni, jest to, by żyło nam się lepiej, godniej etc. Patrząc na świat w ten sposób napotykamy tylko na niewytłumaczalny dysonans poznawczy. Szukamy osób, które nam to wytłumaczą, jednak napotykamy tylko na takie osoby, które zaciemniają i tak niejasny obraz otaczającej nas rzeczywistości.

Co jest wiec celem właścicieli świata. Zyski ? Bynajmniej. To co ?

ZABAWA LUDŹMI

Jak wieszczą heroldzi przyszłości Beck i Bauman czeka nas niepewność i chaos. Wielokrotnie już pisałem, że w książkach i jednego i drugiego autora jest opisane jak jest, jak będzie, ale nie ma słowa ( co dziwne , bo opisane przez nich zjawiska są negatywne lub wręcz złe) jak z tym walczyć lub jak to zmienić.

Tak więc przyszłość została zaplanowana. Co ciekawe właścicielom tego świata, nie mozna zarzucić, że nie mówili jak będzie ( Beck, Bauman, niektóre produkcje Hollywood).

Co w takim razie właściciele świata planuję zrobić ?

Sprowadzić ludzi do poziomu zwierząt i sprawdzić co są w stanie zrobić by przetrwać czyli … sprawdzić w praktyce teorie Darwina.
Zwróćmy uwagę na stopniowanie tego testowania, które możemy zaobserwować w naszych czasach.
Kolejno sprawdzane jest na ile ludzie są w stanie zrezygnować, ze swojej wiary, moralności, w końcu człowieczeństwa, żeby się:
– bawić
– żyć na wysokim poziomie
– żyć godnie.

Objęcie kontrola produkcji żywności i dostaw wody pitnej ma na celu nie zyski, tylko sprawdzenie co ludzie są w stanie zrobić, jak nisko upaść by żyć.
Wydaje się, że jedynym ratunkiem przed upadkiem w zezwierzęcenie jest prawdziwa Wiara. Stąd działania uderzające w prawdziwa Wiarę, bo tylko taka daje siły do walki ze złem. Surogaty Wiary takiej siły nie zapewniają.

Co w tym celu było robione przez ostatnie 300 lat:
– rozwój nauki, sam w sobie nie wydaje się zły, ale spowodował, że ludzie uwierzyli, że są w stanie rozwiązać wszystkie problemy, ponadto pojawiła się nowa wiara – wiara w ekspertów naukowych;
– rozluźnienie moralności pod pozornie niegroźnymi hasłami „prawa do rozrywki”. Przecież każdy chce się zrelaksować ….
– uderzenie w Kościół, który jako niedostosowany do świata te „rozrywki” piętnował, bo wiedział do czego to prowadzi;
– przekształcenie kościoła w rodzaj humanitarnej instytucji charytatywnej;
– ruchy socjalistyczne, feministyczne i inne utwierdziły ludzi w zasianym w ich umysłach przekonaniu, że WSZYSTKO im się należy. Oczywiście zaczęło się od słusznych haseł godnego życia, a skończyło się na tolerancji dla dewiacji.

Zamierzenia udały się. Niewiele osób na Ziemi pokłada ufność w Bogu, natomiast prawie wszyscy pokładają ufność w demokracje, politykę, naukowców, ekspertów etc.

Na naszych oczach przechodzimy do kolejnego etapu – etapu wojen, chaosu, obniżającego się poziomu życia. Zamożniejąc z nas nie maja co się cieszyć. Zostali przecież celowo wyhodowani by zostać rzuconym na pastwę tych, których doprowadzono do biedy. Preludium tego co obejmie cały świat możemy zaobserwować w Europie Zachodniej. Tam właśnie trwa testowanie co zrobi współczesny człowiek by ratować siebie i swoja rodzinę. Czy zrezygnuje z wtłaczanych mu do głowy przez 300 lat „Liberté, Égalité, Fraternité, ou la Mort” ( bo tak brzmiało pierwotnie to hasło) oraz z przekształconej w rewolucyjny humanizm nauki kościoła po SW II.

W zależności od tego jak zachowają się ludzie na Zachodzie, zostaną zaplanowane dalsze kroki eskalacji chaosu.

W wywiadzie pojawiły się Chiny, jako nowy , niecierpliwy rozgrywający na światowej arenie politycznej.ć Jeśli wierzymy w demokracje i w suwerenność państw, to oczywiście się możemy na to nabrać.

Obecna potęga Chin nie wzięła się z niczego. Ona została ZAPLANOWANA przez właścicieli tego świata. Trzeba być naiwnym by sądzić, że:

– do Chin przypadkiem napłynęły inwestycje zagraniczne;
– nieopatrznie pozwolono im na akumulacje kapitału pozwalająca na rozwój przemysłu;
– zupełnie przypadkowo Chiny zdominowały eksport wyrobów przemysłowych do prawie wszystkich krajów świata;
– nie wiadomo dlaczego USA zadłużyły się w Chinach na biliony dolarów;
– pozwala się Chinom na tworzenie największej armii świata i nie budzi to niepokoju Trumpa ani Franciszka.

Na naszych oczach powstaje potęga, której głównym celem jest kontrolowanie świata, tak aby nikt właścicielom tego świata, nie przeszkodził w zabawie ludźmi.

Dlaczego wybrano Chiny ? Chiny to najbardziej ateistyczny kraj świata, a ateizm w połączeniu z konfucjanizmem są połączeniem idealnym do realizacji światowego chaosu.

W takim razie czy narodowość właścicieli tego świata ma jakieś znaczenie ? Choć pewna nacja wydaje się wśród nich dominować, raczej pochodzenie nie będzie miało żadnego znaczenia w świecie chaosu. Tak wiec ci, którym się wydaje, że są z racji majątku lub pochodzenia na jakiejś uprzywilejowanej pozycji mogą być bardzo zaskoczeni tym co ich spotka.

W takim razie – chodzi o zabawę ludźmi . Ale po co ? W jakim celu?

Na te pytania normalny człowiek nie jest w stanie odpowiedzieć?

Z upadku człowieka to poziomu zwierzęcia może się cieszyć tylko jedna osoba – szatan.  ale ……. jej przecież nie ma, albo jak usiłują nam wmówić niektórzy teolodzy jej wpływ na postępowanie człowieka jest znikomy.

Właściwie wszystko, choć nie wprost zostało opisane w Objawieniu Św. Jana, ale tu się pojawia pewien problem. Osoby prawdziwie wierzące wiedza co nas czego, wiedza, że będzie bardzo ciężko. Osoby nie wierzące lub wierzące płytko traktują Objawienie z przymrożeniem oka ( również za sporawa pojawiających się co trochę, niespełniających się przepowiedni) i nadal podjada się mirażom demokracji i polityki.

Przekaz medialny głównego nurtu jest traktowany podejrzliwie. Właściciele tego świata zdają sobie sprawę z roli jaka odgrywają media niezależne od mainstreamu. Stąd też, moim zdaniem, w przyszłości będziemy mogli spodziewać się mnóstwa „przecieków” pokazujących „prawdziwy” obraz politycznej rzeczywistości.

źródło: https://marucha.wordpress.com/2017/12/31/wlasciciele-tego-swiata-cz-1/#comment-725008

 

Magister said

Prawo Admiralicji Floty Handlowej, czyli jak łamane jest prawo człowieka.

Właścicielami niewolników są, osoby należące do zaprzysiężonych w tym iluminaci, wyżsi masoni z prawem do zasiadania w lożach iluminackich, oraz Nikolaici sprawujący władze nad Watykanem, Islamem, Buddyzmem i Judaizmem oraz innymi religiami i sektami religijnymi.

Konstytucja

Podstawowym dokumentem łamiącym prawa obywatelskie, w tym prawo wolności jest konstytucja, będąca podstawową formą licencji, odbierającej człowiekowi prawa, które mogą być na nowo przyznane pod warunkiem akceptacji władzy elit, przyznających te prawa.

I generacja Praw człowieka:

 1. Prawo do życia
 2. Prawo do własności
 3. Wolność osobista
 4. Zakaz tortur
 5. Wolność od niewoli ( prawo do samo posiadania )
 6. Prawo do owoców pracy.

Potem powstała utopia :

Prawa człowieka II generacji nakładają na państwo obowiązki ekonomiczne i socjalne wobec obywateli, natomiast prawa człowieka III generacji, to prawa kolektywne i solidarnościowe.
Najbardziej bezsensowne prawa : prawo do demokracji (zniewolenia), prawo do rozwoju (zniewolenia przez edukacje), prawo do zdrowego środowiska naturalnego (przez kłamstwa ludzi czerpiących z tego zyski), prawo do nauki (zniewolenia przez edukacje) , prawo do pracy (w miejskich przedsiębiorstwach przemysłowych) i wypoczynku, prawo do pokoju, prawo do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

Anty prawa człowieka (II i III generacja) nie służą nikomu, powinniśmy się zastanowić, w czyim interesie zostały ustanowione?

Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, uchwalonej 10 grudnia 1948 roku stanowi, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i są równi pod względem godności i swych praw.

Prawa człowieka nie wynikają z ludzkiej wrażliwości i altruizmu polityków, a jest to jedynie pretekst służący grabieży coraz szerszych mas. Politycy bowiem zawsze interesują się naszym dobrem, nawet jeśli mamy tego dobra już tak niewiele.
Kto tworzy prawa i konstytucje, ma zamiar dzięki nim podporządkować sobie ludzi. Aby zaakceptować władze elit, musisz zrzec się wolności i przyjąć status niewolnika.
Kilka wielkich durnych słów, kilka dokumentów i podpisów, służących przejęciu nowo narodzonego dziecka w poczet martwych ludzi i przekształceniu go w zniewolony awatar.

Trzy sposoby zapisywania imienia i nazwiska zniewolonego człowieka.

– Capitis deminutio (łac. umniejszenie osobowości) – w prawie rzymskim utrata lub zmiana jednego ze statuum osoby. Powodowała m.in. zmianę długów cywilnych na naturalne. Na dokumentach jest to zapisane w postaci pierwszej litery imienia i nazwiska. Jest to minimalna utrata praw obywatelskich, n.p. zmiana nazwiska, przez zawarcie związku małżeńskiego.

– Capitis deminutio media (średnie umniejszenie osobowości) – następuje wtedy gdy np. stracisz obywatelstwo na skutek wygnania zarobkowego. Tracisz prawa obywatelskie, nie tracąc prawa do wolności. Innymi słowy, państwo nadal, może nałożyć na ciebie grzywnę lub karę.

– Capitis deminutio maxima (dosł. największe umniejszenie osobowości) – zmiana status
libertatis osoby wolnej – realnej, następuje przez popadnięcie w niewolę – fikcje. Na dokumentach widnieje to w postaci zapisu imienia i nazwiska dużymi literami. Oznacza to, że możesz zostać ukarany grzywną, aresztowany i zniewolony w każdy możliwy sposób.
Oznacza to, że 95% polskiego społeczeństwa, posiada status średniego lub największego umniejszenia osobowości. Poprzez przyzwolenie zezwoliłeś państwu na odebranie sobie praw obywatelskich.

Tak więc, w rezultacie, elity religijne i świeckie, utworzyły rządy i korporacje, aby kontrolować ludzi różnych klas społecznych. Tu nie chodzi o dobra narodu lub obywatela, lecz o władzę stworzoną poprzez iluzję pieniądza, ustrojów i religii. Pieniądz jest fikcją, za pomocą którego, idioci robią wszystko, czego zechce od nich władza.
Jest to bat, którego chce spróbować każdy niewolnik. Niewolnik nazywany awatarem, którego pan wzywa za pomocą pism ozdobionych dużymi literami, jest nieświadomy swojej teatralnej roli, bo wszystko jest iluzją i kłamstwem.

źródło: https://marucha.wordpress.com/2017/12/31/wlasciciele-tego-swiata-cz-1/#comment-725148

 

Magister said

Człowiek to osoba w prawie naturalnym.

Określenie, person, jest tworem sztucznym, maską (persona; coś co funkcjonuje na zewnątrz), postacią fikcyjną, w przeciwieństwie do realnej nazwy wolnej istoty – człowieka.

Człowiek rodzi się z wód matki (birth) , słowo to jest bardzo podobne do słowa (berth) opisującego miejsce dokowania (docking) i cumowania okrętu w porcie, co przekłada się na odbiór nowego dziecka w szpitalu przez doktora (doctor).

Wraz z otrzymaniem metryki urodzenia, która nie jest nam do niczego potrzebna zostajemy zarejestrowani i dopisani do statystyki jako dłużnik długu zaciągniętego przez urzędników. Według oficjalnych danych jest to ok. 25 tyś zł na osobę, według rzeczywistych danych kwota ta jest 4 razy większa. Metryka nie jest aktem urodzenia tylko aktem przynależności do grupy niewolników zobowiązanych do spłacenia długów zaciągniętych przez klasę społeczną nazywającą się urzędnikami.

Kolejnym podobnym stwierdzeniem jest zdanie „mother delivers a baby”, matka dostarcza dziecko, co brzmi jak „ship delivered some products” statek dostarczył produkty, które tak jak w przypadku nowo narodzonego dziecka rejestruje się.
Po tym fakcie rodzice odbierają akt urodzenia (birth certificate), a dokładniej pozbywają się prawnie dziecka, bowiem jest to domniemany akt własności, i jeśli nikt nie zgłosi swojego prawa do nowo narodzonego człowieka ,państwo staje się właścicielem nowego obywatela. Ta istota z braku sprzeciwu społecznego wchodzi w rejestr inwentarza państwa. Państwo bowiem jest korporacją, a więc nie jest to istota żywa lecz fikcja prawna.

Urzędnicy zmuszają nas do zawierania nie korzystnych umów ubezpieczeniowych z instytucją zwaną ZUS, która jest bankrutem ,a w swoim założeniu ma wypłacać świadczenia tylko i wyłącznie uprzywilejowanym grupom społecznym (urzędnikom, kapusiom, politykom…) natomiast niewolnicy mają umierać w wieku 67 lat by nie stanowić obciążenia tej instytucji.

W stanach zjednoczonych odbijano też stopę dziecka (sole) jako symbol oddania duszy (soul) dziecka państwu. Od tego czasu istota ta oddając dusze nowemu panu stawała się zombie, niewolnikiem państwa, kościoła, czyli korporacji.
( Współczesna „metryka urodzeniowa“ powstała początkowo jako „Settlement Certificate“ (Certyfikat – Porozumienie), który został od 1837 wystawiony, żeby całkiem oficjalnie zebrać wszystkich Biednych Ludzi, (the Poor, the Paupers, spójrz również na „P”, w każdym paszporcie u góry po prawej stronie obok fotografii !!!) pod pozorem gwarancji kilku podstawowych praw jako korzyści z dobroczynności i świadczeń.

W zamian za to, wszyscy biedni zobowiązują się przyjąć status „prawomocnego posiadania“, status „prawomocnego niewolnika“, również znanego jako „sługi do przeszkolenia“ i „poddanego“.)

Dużymi literami zapisuje się też istoty fikcyjne takie jak firmy lub nazwiska osób zmarłych, w dowodzie osobistym jesteś zapisany jako trup, żywy trup.
(Od roku 1933 zadecydowano poprzez zarządzenie/statuty, że wszyscy ludzie świata
zachodniego potrzebują metrykę urodzenia i podatkowy numer identyfikacyjny. W końcu od roku 1990 poprzez ONZ i WHO , środkiem „Konwencji Ochrony Praw Dziecka“, proces ten do „prawomocnego“ zniewolenia, który został przeprowadzony przez metrykę urodzenia stał się międzynarodowy.

W Oficjalnym Rejestrze zaznaczone jest dane Ci imię, Twoje nazwisko, twoje zapisane imię, jako jednorazowy „tytuł“, w sensie Jan/Max Twojego dziedzictwa części gruntu.
Autogram, podpis Twojej Matki stwarza pierwotne Pochodzenie Twojego Dziedzictwa, twojego majątku/gruntu (grunt/dziedzictwo musi najpierw istnieć, zanim może być założone powiernictwo/trust).

Słowo bankructwo/upadłość pochodzi z łacińskiego „bancus“ ( ławka czy stół, za którym siedzi sędzia). Jako upadły bankrut/niewolnik, stajesz przed sądem – bankiem, ponieważ wszystko co masz, należy już i tak do państwa, to kary i grzywny, są elementem wychowawczym mającym podporządkowywać niewolnika, pokazując mu potęgę władzy elit.

Oczywiście, twoja niewiedza wywołana strachem i ignorancją, pozwala ci akceptować iluzję sądów, które mogą, cię pocałować w dupę. Ale do tego musisz mieć wiedzę postępowania według reguł ich gry.
Ofiara płaci, siedzi, tłumaczy się, podczas gdy elita się bawi i śmieje, z waszej głupoty i strachu.

W konstytucji stanu Kalifornia z 1839 roku, czytamy : Żaden obywatel stanu Kalifornia, nigdy nie będzie płacił podatków. Więc rząd państwa handlowego wymyślił, że każdy mieszkaniec Kalifornii, będzie traktowany jak „franczyzobiorca”, zatrudniany przez filię firmy z innego stanu.

Co więcej, każdy mieszkaniec USA, czy Polski … , jest franczyzobiorcą płacącym podatek od franczyzy.
Dlaczego.?! Bo kraje, jako prywatne korporacje handlowe, wynajmują niewolników do pracy w innych niekiedy zagranicznych firmach i korporacjach.
W obszarze prawa morskiego, pracujesz dla osoby, do której należy twoje ciało. Twoje ciało, należy do królowej angielskiej, głównego bankiera dusz – papieża i franczyzy, którą zarządza prezydent.

Jest to, oczywista zdrada narodu, państwa i obywateli. Iluzja niewolnictwa ubrana w strój ustroju, religii, systemu …

Na wszystko wyrażasz zgodę, poprzez strach, rytuały, podpisy … Idziesz do sądu, bo się na to godzisz!

Pamiętaj nie podlegasz żadnemu sądowi, jesteś na równi z sędzią, nie musisz wstawać, nie musisz gloryfikować tytułów, nazw… Pamiętaj jesteś człowiekiem z krwi i kości i nie podlegasz rozkazom sądu. Pamiętaj tylko twoja zgoda w fikcyjnej grze ustawia kogoś wyżej w drabinie społecznej, zawodowej … To jest fikcyjna gra.
Człowiek ,jednostka suwerenna (super – ponad, regnum – królestwo, władza ,Sovereign) nie przyjmuje rozkazów drugiej osoby.!

SPQR – Senatus Populusque Romanus

Wszyscy oprócz senatu są niewolnikami i rzeczami. Ogłasza to rejestracja noworodka, przez co robimy dziecku krzywdę. Rejestracja dotyczy również wielu innych produktów niosących za sobą wolność i niezależność, w przypadku samochodu, broni, telewizora … rzeczy te są własnością rejestrującego je urzędu.
Pamiętajcie pieniądz nie ma wartości dodatniej, takową miał w czasach gdy wartość pieniądza była odzwierciedlana w złocie, obecnie pieniądz ma wartość ujemną.

Z poważaniem:
Wolny Człowiek – Dydymus – Liga Świata

źródło: https://marucha.wordpress.com/2017/12/31/wlasciciele-tego-swiata-cz-1/#comment-725149

11 myśli w temacie “Posiadacze ludzi.

 1. Alfabet Jerzego R. Nowaka: „M” – Adam Michnik (Część 1)

  Alfabet Jerzego R. Nowaka: „M” – Adam Michnik (Część 2)

  Polubienie

 2. Znowu atak na ks. proboszcza Romana Kneblewskiego. Z bolem serca obserwuje jak w lewackiej prasie od wielu lat niszczy sie tego zacnego, madrego czlowieka i wielkiego kaplana. Oto nastepna chamska i bezpardonowa nagonka na niego. Boze, miej w opiece i wspomoz tego odwaznego duszpasterza przeciwko tym szatanskim akcjom.
  Proponuje obejrzec ponizsze video by zrozumiec dlaczego przebierancy tak sie go boja 🙂
  Pozdrawiam sympatykow tej witryny z szanownym Adminem na czele oraz zycze wszystkim dobrego, szczesliwego Nowego Roku 2018.

  KS. ROMAN KNEBLEWSKI – PAN JEZUS UKAZUJE NAM SIĘ JAKO PATRIOTA, NACJONALISTA…

  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  A tu jakze dobrze obmyslona i skoordynowana nagonka lewakow na ks. Kneblewskiego

  Kiedyś duszpasterz metali, dziś przewodzi kibolom. Kim jest ks. Kneblewski?
  https://wiadomosci.wp.pl/kiedys-duszpasterz-metali-dzis-przewodzi-kibolom-kim-jest-ks-kneblewski-6207504578791041a

  Proboszcz Kneblewski oskarża internautów o „zboczone skojarzenia”
  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/ksiadz-kneblewski-oskarza-internautow-o-zboczone-skojarzenia/bqd404c

  Ks. Roman Kneblewski spadł poniżej dna szamba
  http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,21832966,ks-kneblewski-spadl-ponizej-dna-szamba-felieton.html

  Polubienie

  • Szanowna Pani „J”, dziękuję za pozdrowienia, również serdecznie Panią pozdrawiam i życzę Wszystkiego Najlepszego. Zauważam w przestrzeni publicznej coraz częstsze przypadki wyrazistrzego niż kiedykolwiek, formułowania opinii, szczególnie tych niepoprawnie politycznie brzmiących. Może jest to efekt kończącej się już cierpliwości, a być może takie stanowcze i bez ogródek wypowiedzi osób publicznych stanowią sygnał do powrotu ku normalności.

   Polubienie

 3. „Nasz piękny, szlachetny polski nacjonalizm ma ze wszech miar katolicki charakter. (…) Co innego chore nacjonalizmy (…). Do takich należy zaliczyć niemiecki nazizm w hitlerowskim wydaniu, ukraiński szowinizm w wydaniu banderowskim czy jakże chory i zwyrodniały nacjonalizm żydowski, który panuje w państwie założonym przez Żydów w Palestynie. Jest to niezaprzeczalnie najbardziej rasistowskie i ksenofobiczne państwo świata, w którym panuje apartheid oraz dochodzi do ludobójczych zbrodni na rdzennej i prawowitej ludności Palestyny”.
  ks. Roman Kneblewski

  No coz, za te slowa niejako automatycznie ks. Kneblewski wpisal sie na czarna liste antysemitnikow czyli tych, ktorych nasi umilowani w wierze starsi bracia , najbardziej nie lubia.

  Polubienie

 4. <b<Polska przerabiana na Judeopolonię?

  Poniżej facebookowy wpis znanej dziennikarki, Agnieszki Piwar („Opcja na prawo”, „Myśl Polska”) na temat warsztatów dziennikarskich poświęconych – a jakże! – „judaizmowi i relacjom katolicko-żydowskim”.

  Nie widzimy sensu takich warsztatów. Należało po prostu zebrać dziennikarzy w jednej dużej sali i ogłosić z mównicy, co mają myśleć i jak o tym pisać oraz jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie dyrektyw.

  *

  Najpierw była szabasowa kolacja u Jonny’ego Danielsa z Morawieckim juniorem, po której Morawiecki junior został premierem.

  Teraz przyszła pora na instruowanie (tresurę?) dziennikarzy-gojów. Katolicka (?) Agencja Informacyjna [KAI] rozesłała poniższe zaproszenie do kilkuset dziennikarzy w Polsce. Skąd to wiem? Zapomnieli ukryć adresy odbiorców.

  Jednak to nie brak profesjonalizmu sekretarki budzi niepokój. Czyż nie odnoszą Państwo wrażenia, że przerabianie Polski na Judeopolonię, a Warszawy na Warszawiw jest faktem, a nie jakąś wydumaną teorią spiskową?

  PROGRAM WARSZTATÓW

  11.00-11.30 Michael Schudrich: Najbardziej podstawowe pojęcia w Judaizmie, które chrześcijanin powinien znać.
  11.30-12. 00 Michael Schudrich: Jak zmienia się (lub nie zmienia) żydowskie podejście do chrześcijaństwa?
  12.00-12.25 Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Praktyka i teoria: Biskupi i Księża wobec Holokaustu oraz najnowsze dokumenty Stolicy Apostolskiej i Organizacji Żydowskich.
  12.25-12.50 Ryszard Montusiewicz: Chrześcijaństwo – judaizm, miejsca wspólne i różnice z perspektywy katolickiej – w kontekście 50 lat wydania „Nostra aetatae”.
  12.50-13.00 przerwa na kawę.
  13.00-13.30 Ryszard Montusiewicz: Ziemia Święta – Ziemia Obiecana – Ziemia Piątej Ewangelii, historia zbawienia i geografia zbawienia, aby nie być dyletantem
  13.30-14.00 Barbara Sułek-Kowalska, ks. Andrzej Tulej: Po co Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, na co warto zwrócić uwagę?
  14.00-14.30 Agnieszka Magdziak-Miszewska: Skąd się biorą mity i uprzedzenia – czego o sobie nie wiemy?
  14.30-15.00 Wspólna dyskusja, wnioski
  (zgłoszenia do 8 stycznia 2018 na adres: sekretariat@ekai.pl)

  Agnieszka Piwar
  https://www.facebook.com

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s